Tykee Smith
Georgia Bulldogs

Tykee Smith

  • SAF Georgia
  • Senior
  • #81
  • 5'10"
  • 198lbs
  • Prospect
  • Southeastern
Georgia Bulldogs